Přírodní lesní oblast č. 8 Křivoklátsko a Český kras

Během platnosti předchozího OPRL bylo na rozsáhlém území vyhlášena územní ochrana NATURA 2000 a téměř 40 % území zařazeno do Ptačí oblasti Křivoklátsko.

Vzhledem ke své atraktivnosti, dostupnosti hlavního města a zvýšenému zájmu veřejnosti o aktivity v přírodě, je PLO 8 stále více vyhledávanou destinací pro rekreaci. Zejména podél Berounky, která protéká celým územím, jsou rozmístěné rozsáhlé komplexy chatových osad, které výrazně ovlivňují lesnické hospodaření.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 8 Křivoklátsko a Český kras

Všeobecné údaje – ke stažení zde

Příloha č.1 Přehled katastrálních území v PLO 8 ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje – ke stažení zde

Příloha č.2 Výsledky genetické charakterizace významných populací 6 druhů lesních dřevin v ČR ke stažení zde

Syntéza a návrhy – ke stažení zde

Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

Příloha č. 3: Zásady hospodaření v lesích zvláštního určení ke stežení zde
Příloha č. 4: Charakteristiky lesních typů ke stažení zde
Příloha č. 5: Převod typologických jednotek ke stažení zde

Příloha č. 6a: Klimatická změna a návrh adaptačních opatření v lesích v podoblasti 6a Křivoklátsko ke stažení zde
Příloha č. 6b: Klimatická změna a návrh adaptačních opatření v lesích v podoblasti 6b Český kras ke stažení zde
Příloha č. 7: Porovnání zastoupení LVS PLO 8 mezi lety 2019 a 2021 ke stažení zde

 PLATNOST 2022 – 2041
 SCHVÁLENO MZe ČR dne 24. 11. 2021 č.j.:  MZE – 65787/2021-16211
 ZPRACOVATEL ÚHÚL, pobočka Stará Boleslav
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ 7. 4. 2021
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ 21.09.2021
 CELKOVÁ PLOCHA PLO 154 999 ha
 LESNATOST 38,9%

Minulé dokumenty OPRL
Textová část OPRL1