Zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu

  • Za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu lze uznat pouze semenný sad, rodiče rodiny, ortet, klon nebo směs klonů, který vyhovuje požadavkům na postup při založení zdroje a při jeho dalším udržování, jakož i požadavkům na jeho genetickou a morfologickou kvalitu, polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav a který splňuje podmínku vhodnosti stanoviště,
  • uznávání zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu provádí pověřená osoba na základě vlastního odborného posudku.

Zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu se neslučují.

Požadavky pro uznání zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu

Semenné sady

Semenné sady se zakládají podle dokumentace, která musí být schválena a registrována pověřenou osobou. Touto dokumentací je myšlen projekt, který obsahuje následující údaje:

  • lokalizace sadu,
  • druh dřeviny,
  • počet a soupis vysázených klonů, včetně údajů o jejich původu a provenienci,
  • plán výsadby a rozmístění roubovanců jednotlivých klonů v sadu, aby byla možná identifikace každého jedince,
  • vzdálenost semenného sadu od okolních porostů stejné dřeviny (izolace),
  • stanovištní podmínky.

Zásahy v semenných sadech, které by vedly ke změně údajů dokumentace, musí být povoleny, evidovány a registrovány pověřenou osobou.

Jako výchozí jedinci (klony, ortety) se vybírají mimořádně kvalitní stromy, které jsou přizpůsobeny ekologickým podmínkám, vynikají ve srovnání s jinými stromy téhož druhu na stejném stanovišti vyšší objemovou produkcí, tvárností kmene, vhodným větvením, dobrou schopností přirozeného čištění kmene a mají dobrý zdravotní stav.

V semenných sadech určených k produkci umělých kříženců je zapotřebí analýzou prokázat procentuální podíl kříženců na reprodukčním materiálu.

Rodiče rodiny

Jako rodiče rodiny se vybírají mimořádně kvalitní stromy, které jsou přizpůsobeny ekologickým podmínkám, vynikají ve srovnání s jinými stromy téhož druhu na stejném stanovišti vyšší objemovou produkcí, tvárností kmene, vhodným větvením, dobrou schopností přirozeného čištění kmene, případně jinými žádanými vlastnostmi, nebo se vyznačují dobrou kombinační schopností a mají dobrý zdravotní stav.

Cíl, plán křížení a metody opylení, komponenty, izolace a místo a jakákoliv změna těchto parametrů musí být schválena a registrována pověřenou osobou.

Identita, počet a podíl rodičů ve směsi musí být schváleny a registrovány pověřenou osobou.

Jsou-li rodiče rodiny určené k produkci umělých kříženců je zapotřebí analýzou prokázat procentuální podíl kříženců na reprodukčním materiálu.

Klony

Jako výchozí jedinci (ortety) určení k produkci klonů (ramet) se vybírají mimořádně kvalitní stromy vynikající ve srovnání s jinými stromy téhož druhu na stejném stanovišti objemovou produkcí, tvárností kmene, vhodným větvením, dobrou schopností přirozeného čištění kmene a dobrým zdravotním stavem.

Klony musí být identifikovatelné na základě rozlišovacích znaků schválených a registrovaných pověřenou osobou.

Pěstební hodnota jednotlivých klonů se stanoví podle zkušeností nebo na základě výsledů dostatečně dlouho trvajících pokusů.

Směsi klonů

Jednotlivé klony (ramety), tvořící směsi klonů, musí být identifikovatelné na základě rozlišovacích znaků schválených a registrovaných pověřenou osobou.

Identita, počet a podíly klonů (ramet) obsažených ve směsi, metoda výběru a výchozí materiál (ortety) musí být schváleny a registrovány pověřenou osobou. Každá směs klonů musí vykazovat dostatečnou genetickou různorodost.