Návrh základních hospodářských doporučení (ZHD)

Základní hospodářská doporučení (obmýtí, obnovní doba, minimální podíl MZD, hospodářský způsob, hospodářský tvar, cílová druhová skladba) pro CHS a PT vymezené v dané PLO vycházejí z příloh vyhlášky č. 298/2018 Sb. a dosavadních zkušeností při obhospodařování daného lesního majetku. Po dobu, než budou k dispozici aktualizované oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) je nutné podklady pro podrobné plánování v lesích odvodit na základě dostupných informací.

Níže můžete stáhnout návrh základních hospodářských doporučení pro ty přírodní lesní oblasti, které ještě nebyly schváleny, ale jejichž termín závěrečného šetření je stanoven do konce tohoto roku: