Návštěva mongolských expertů v ÚHÚL

V pondělí 22. 5. 2023 se v rámci projektu STREAM (Sustainable forest management in Mongolia) uskutečnila návštěva jedenácti mongolských expertů. Projekt je zaměřený na komplexní přístup k trvale udržitelnému obhospodařování lesů a krajiny. Projektový tým vědců a lesníků je vedený Mendelovou univerzitou v Brně, která spolupracuje se třemi mongolskými univerzitami a dále se na něm podílí osm univerzit z Evropy a USA.

V rámci dopoledního bloku ÚHÚL představil své postavení v rámci lesnického sektoru v ČR a své hlavní činnosti, podrobněji pak Národní inventarizaci lesů (NIL), Oblastní plány rozvoje lesů a lesní hospodářské plány a osnovy. Odpoledne pak proběhla venkovní ukázka postupu měření na inventarizační ploše v rámci NIL a na stejném místě také ukázka a vysvětlení lesního hospodářského plánu.

Mongolská strana byla reprezentována zástupci Ministerstva zemědělství a lehkého průmyslu, Národní lesnické agentury, národními experty a vedoucími lesních celků.