Nejlesnatějšími kraji jsou Karlovarský a Liberecký