Nová mapová aplikace „Trendy“ o zdravotním stavu lesů

Na ÚHÚL vznikla v nedávné době nová aplikace „Trendy“, která má za cíl uživatelsky přívětivým způsobem publikovat a vizualizovat dlouhé časové řady satelitních dat zaměřené na zdravotní stav lesů.

Základní motivací byla snaha zpřístupnit historické satelitní snímky Landsat 5 (1984–2013), Landsat 8 (2013– dosud) a Sentinel-2 (2015–dosud) široké lesnické veřejnosti a umožnit studium krátkodobých (3 roky) i dlouhodobých (až 36 let) trendů zdravotního stavu lesů.

Prezentace je umístěna na novém portálu Trendy.uhul.cz a má tři mapové aplikace

  • Trendy lesů,
  • Historické snímky Landsat,
  • Historické snímky Sentinel-2.

Hlavní mapovou aplikací jsou „Trendy lesů“, která slouží k vizualizaci dlouhodobých a krátkodobých trendů zdravotního stavu lesů. Mapový portál je dynamický a umožňuje vykreslit graf vývoje zdravotního stavu a proložení trendové přímky pro uživatelem zvolenou oblast. Uživatel si může zvolit krátkodobý nebo dlouhodobý trend a zobrazení aktuálního satelitního snímku Sentinel-2 jako podkladu. Zbývající dvě mapové aplikace jsou prohlížečky zdrojových satelitních snímků, které byly použity pro výpočet trendů zdravotního stavu. Těmito zdrojovými snímky jsou bezoblačné mozaiky satelitních pozorování Landsat a Sentinel-2 mezi rokem 1984 a současností. Satelitní snímky Landsat jsou k dispozici v tříleté syntéze (s ohledem na nedostatek kvalitních bezoblačných dat pro celé území České republiky ročně) a to od roku 1984, satelitní snímky Sentinel-2 jsou v ročním intervalu od roku 2015. Dále jsou k dispozici doplňující informace zejména v sekcích „Popis zpracování dat“ a „Návod na použití“.

K prezentaci se dostane přes webovou adresu Trendy.uhul.cz nebo přes dlaždici „STAV A VÝVOJ LESA POMOCÍ DPZ“ v Katalogu mapových informací.