Nová verze aplikace Datový sklad státní správy lesů (DS_SSL)

Od 14. 3. 2022 je v sekci MAPY A DATA a jejím Katalogu mapových informací dostupná nová verze aplikace DS SSL, která využívá funkcionalit platformy HTML5. Tato aplikace je určená výhradně pro potřeby orgánů SSL a nahrazuje původní řešení na již nepodporované a nevyhovující technologii Microsoft Silverlight. Nová verze aplikace představuje řešení pro přístup k digitálním datům LHP a LHO, předaných do datového skladu ÚHÚL, a to v rozsahu nezbytném pro výkon působnosti orgánů SSL.