Nové možnosti zobrazení LHO

Aktuálně je možné pomocí webové mapové služby (WMS), případně služby WMTS, připojit do mapových aplikací i mapy lesních hospodářských osnov (LHO). V minulosti byly již tímto způsobem zpřístupněny mapy oblastních plánů rozvoje lesů, dálkového průzkumu Země a honiteb. Kompletní výčet webových služeb ÚHÚL a odkazy pro jejich připojení najdete na stránce Webové mapové služby.

Mapy lesních hospodářských osnov i další mapové informace o lesích v ČR lze nadále zobrazit přímo v internetovém prohlížeči na mapovém portálu ÚHÚL.

WMS je služba prostřednictvím které lze sdílet na internetu prostorová data ve formě rastrových výstupů. Tato služba pracuje na principu interakce dvou strojů (klient-server) v prostředí internetu, lze jí tedy využít pouze online. Výhodou využití WMS je možnost přidání dalších mapových vrstev a tvorba uživatelem definovaných mapových kompozic. Zobrazení pomocí WMS lze využít v softwarech určených pro práci s GIS nebo ve speciálních aplikacích, které jsou integrovány ve webových prohlížečích, např. Geoprohlížeči ČÚZK nebo Národním geoportálu INSPIRE.