Novinky

Na mapovém portále ÚHÚL byla publikována mapová aplikace „Kůrovcová mapa 09/2022“, která byla aktualizována na podkladě rozdílové analýzy satelitních dat mezi zářím 2021 a zářím 2022. Již tradičně byly vyhodnoceny plochy těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. Tato meziroční změna byla vyhodnocena postupně, a to z celkem tří období satelitního snímkování dat Planet Dove (květen, červenec a září 2022). Při hodnocení dat ze září 2022 bylo přibližně 9 % území ČR s vysokým výskytem oblačnosti, kde nebylo...
Číst více
Národní inventarizace lesů v ČR je od zahájení prvního cyklu v roce 2001 zdrojem spolehlivých informací o stavu a vývoji lesů na území ČR. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem provedl sběr dat třetího cyklu Národní inventarizace lesů v České republice (NIL3) mezi lety 2016 až 2020. Během tohoto období probíhala v ČR rozsáhlá kůrovcová kalamita, která stav našich lesů významně ovlivnila. Při terénním šetření byly navštíveny inventarizační plochy založené v předchozím inventarizačním cyklu (NIL2, 2011–2015)....
Číst více
Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální podobě pro potřeby státní správy pro rok 2023, je k dispozici v sekci KoPla. Uvedená produkční verze je určena výhradně pro lesy zařízené metodou věkových tříd.
Číst více
Na základě pověření Ministerstvem zemědělství pokračuje proces aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). V letošním roce bylo schváleno pět nových přírodních lesní oblastí (PLO) – 3 – Karlovarská vrchovina, 7 – Brdská vrchovina, 12- Předhoří Šumavy a Novohradských hor, 32 -Slezská nížina a 37 – Kelečská pahorkatina a další čtyři PLO jsou plánované v nejbližších měsících. Na interaktivní mapě ČR najdete všechny přírodní lesní oblasti. Schválené rámcové směrnice hospodaření pro všechny již schválené přírodní lesní oblasti jsou dostupné po rozkliknutí...
Číst více
ÚHÚL se spolu s dalšími 22 evropskými organizacemi podílí na čtyřletém projektu Evropské unie PathFinder. Cílem projektu PathFinder je především vytvořit společný systém monitorování evropských lesů, založený na existujících národních inventarizacích lesů. To je důležité, protože ucelené sledování stavu lesů zajišťuje aktuální a konzistentní informace o emisích skleníkových plynů z lesů v celé Evropě. Prostřednictvím projektu PathFinder harmonizujeme způsob shromažďování údajů o lesích v celé Evropě a harmonizujeme způsob sdílení těchto informací. Za ÚHÚL na projektu pracuje řešitelský tým Analytického...
Číst více
1 2 3 11