Novinky

K 1. 9. 2023 byla aktualizována informační datová platforma Fakta o lese. V rámci této aktualizace byly doplněny údaje za rok 2022 u všech indikátorů, pro které byly tyto údaje dostupné. Na základě dat ČÚZK byly doplněny údaje u indikátorů plochy lesa a lesnatosti. Z nově aktualizované databáze lesních hospodářských plánů a osnov vycházejí informace o vlastnictví lesů, zásobě dříví, dřevinné skladbě a přírůstu, které jsou porovnávány s výstupy třetího cyklu Národní inventarizace lesů...
Číst více
ÚHÚL zveřejnil Informační standard lesního hospodářství pro data lesních hospodářských plánů a osnov s platností od 1. ledna 2024.
Číst více
Bylo vyvěšeno SLHP 2022
Číst více
V rámci aplikace „Informace o stavu lesa a myslivosti v ČR“ byly zpřístupněny výstupy z roku 2022.
Číst více
10
Čvc
V uplynulých dnech byly vygenerovány nové porostní a obrysové mapy lesních hospodářských osnov (LHO). Mapová aplikace LHO je tak opět v plném provozu.
Číst více
1 2 3 15