Nový film o lesích Karpat

Film seznamuje s problematikou přírodě blízkého hospodaření v lesích Karpat očima českých lesníků, kteří se rozhodli vydat se cestou druhově pestrých, bohatě strukturovaných lesů. Zkušenosti z různých majetků ukazují, že přírodě blízké hospodaření není omezeno pouze na výběrný způsob ve vhodných lokalitách, ale je široce uplatnitelné s maximálním využitím tvořivých sil přírody.

Film vznikl za finanční podpory Ministerstva zemědělství. Námět a scénář filmu připravil Ing. Tadeáš Štěrba, který se v ÚHÚL zabývá implementací „Karpatské úmluvy“ (Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat), konkrétně Protokolu o lesích. Karpatská úmluva definuje základní politické cíle, jež podporují integrovaný přístup k ochraně a udržitelnému rozvoji karpatského přírodního a kulturního bohatství. Karpatská úmluva vstoupila v platnost v roce 2006 a jejími členy je kromě ČR i Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina.

Přírodě blízké hospodaření v lesích Karpat pohledem českých lesníků