Nový náměstek ÚHÚL

34

Nový ředitel ÚHÚL Jaroslav Kubišta jmenoval do uvolněné pozice náměstka ředitele pro hospodářskou úpravu a ekologii lesů Michala Synka. Ing. Michal Synek, Ph.D. absolvoval Fakultu lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze. V Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pracuje od roku 2000, od roku 2007 ve funkci ředitele pobočky v Olomouci. Vedením pobočky ÚHÚL v Olomouci je zatím pověřen dosavadní zástupce ředitele pobočky Ing. Jan Hubený.