Nový projekt EU MoniFun usiluje o zlepšení monitoringu evropských lesů

Projekt MoniFun s oficiálním názvem “Co-creating a blueprint of a harmonised European Forest Multifunctionality Monitoring System – MoniFun” začal v lednu 2024.

Tato iniciativa je zaměřena na vytvoření komplexního evropského systému pro monitorování multifunkčnosti lesů (EFMMS). EFMMS chce reagovat na skutečnosti, které přináší změna klimatu a environmentální stresory v lesích Evropy. Projekt MoniFun je společným úsilím výzkumného konsorcia 13 projektových partnerů z 11 evropských zemí.

První pracovní jednání projektu MoniFun se konalo 14.–16. února 2024 ve Finsku. Za ÚHÚL na projektu pracuje řešitelský tým Analytického centra Národní inventarizace lesů na pobočce Kroměříž.

Tisková zpráva