Nový projekt v Gruzii

Cílem projektu je implementace trvale udržitelného hospodaření v lesích chráněné oblasti Gruzie a tím zlepšení kvality života místních obyvatel v Aragvi cestou zachování a přirozeného vývoje horských lesních ekosystémů.

Prvním krokem realizace projektu bude inventarizace lesů a následný návrh lesního hospodářského plánu. V rámci projektu bude podpořeno i efektivnější využívání dříví a zvyšování povědomí veřejnosti ve vztahu k lesu. Výsledky projektu poslouží jako vzor při řešení analogických situací v jiných částech Gruzie.

Projekt realizuje ÚHÚL s podporou Mendelovy univerzity v Brně v letech 2021–2024. Hlavními gruzínskými partnery jsou Národní lesnická agentura, municipalita Dušeti, Zemdělská univerzita v Tbilisi, Agentura pro chráněná území, nezisková organizace CENN a odborná škola Ilia Tsinamdzgvrishvili.

Více informací v tiskové zprávě České rozvojové agentury.