O ÚHÚL

   

   

Kdo jsme

ÚHÚL působí jako odborná organizace Ministerstva zemědělství pro oblast lesnictví a myslivosti. Působnost ústavu je celorepubliková, ústředí sídlí v Brandýse nad Labem. Jednou z hlavních činností organizace je provádění Národní inventarizace lesů, od roku 2015 v podobě projektu Sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů. ÚHÚL vede centrální databázi s informacemi o lesích ČR, lesním hospodářství a myslivosti.

Historie

Historie dnešního ÚHÚL se začala psát v roce 1935, kdy byla z podnětu tehdejší vlády založena samostatná Lesní taxační kancelář se sídlem na zámku v Brandýse nad Labem. Podle potřeb doby se náplň ústavu i jeho název různě měnily, vždy však bylo jeho posláním, v souladu s rozhodnutími zřizovatele, kterým i tehdy, v roce 1935, bylo Ministerstvo zemědělství, sloužit rozvoji lesního hospodářství, zejména v oblasti hospodářské úpravy lesů a poskytování informací o lesních ekosystémech v naší republice.

Protikorupční strategie

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem nemá poradce ani poradní orgány ve smyslu usnesení vlády č. 39 ze dne 16. ledna 2013, kterým je uložena povinnost plnit opatření uvedená ve Strategii vlády v boji s korupcí.

V této části jsou tyto dokumenty:
Zaměstnanci ÚHÚL444
Muži61%
Ženy39%
Vysokoškolské vzdělání61%
Středoškolské vzdělání28%
Vyšší odborné vzdělání3%
Učební obor6%
Základní vzdělání2%

Věková struktura našich zaměstnanců

0 %
21–30 let
0 %
31–40 let
0 %
41–50 let
0 %
51+ let