Časté dotazy

Pokud máte otázku týkající se lesa a lesního hospodářství obecně, využijte našich poradců. Pokud máte otázku k naší činnosti, kontaktujte přímo zodpovědné pracovníky podle poboček. Pokud si nejste jisti, na koho se obrátit, napište nám na ovv@uhul.cz a my váš dotaz předáme na správné místo.
Doporučujeme vám však nejprve projít níže uvedené časté dotazy. Je pravděpodobné, že jsme na podobný dotaz odpověděli již někomu před Vámi.

Přehled existujících LHP a LHO

Otázka:

Najdu na Vašich webových stránkách nebo někde jinde na internetu seznam platných LHP a LHO?

Odpověď:

Seznam platných, případně v daném roce, do datového skladu IDC ÚHÚL převzatých LHP a LHO najdete v sekci Mapy a Data / Katalog datových informací / Seznamy dat LHPO.

 • Přímý odkaz do aplikace s převzatými LHP a LHO najdete zde.
 • Aplikaci pro vizualizaci seznamu platných LHP a LHO najdete zde.

Pravidla vzniku číselného označení LHC

Otázka: Jak se tvoří kód LHC

Odpověď:
Původní číslování LHC (do r. 1984)
 
Kód LHC byl šestimístný a měl tuto strukturu:

pozice znaku

délka

význam

1

2

 odvětví (10 – státní lesy,  11-VÚLHM, atd.)

3

1

 kraj 1 stč, 2jč, 3 zč, atd.

4

2

 lesní závod v rámci kraje

6

1

 pořadové číslo LHC v rámci lesního závodu

Přechodové období (1985-1996)
 
Snaha o dodržení číslování do roku 1984 s drobnými odlišnostmi.
 
Metodika číslování LHC používaná v ÚHÚL (od r.1997)
 
V rámci správy datové báze LHP bylo nutno zajistit přidělení jednoznačného kódu území, pro nějž byl vypracován LHP nebo LHO. Metodika byla navržena tak, aby splňovala tyto požadavky:

 • Jedinečný kód v rámci ČR
 • Neměnný kód LHC minimálně po dobu platnosti LHP nebo LHO
 • Návaznost na předcházející LHP
 • Šestimístný číselný kód (LHC_KOD) odpovídající Informačnímu standardu LH

 Kód je šestimístné číslo.

 • První 3 číslice jsou odvozeny z kódu někdejšího lesního závodu, přičemž jsou použity 3 znaky od 3. pozice. Např. LHC Luhačovice s původním kódem 106080 má  nový kód 608000. U LHC, které nepatřily do působnosti Státních lesů  (VÚLHM, Lány, ŠLP apod.)  by tímto došlo k duplicitám a tyto byly tudíž opatřeny zcela novým kódem respektujícím krajovou příslušnost.

 V září 1997 bylo rozhodnuto doplnit systém číslování LHC a je zavedeno následující schema pro číslice na 4. – 6. pozici, které zohledňuje charakter majetku.

 • Znaky od 4. pozice jsou určeny k odlišení nově vzniklých LHC a vycházejí z druhu majetku a jsou přidělovány pobočkou ÚHÚL při obnově LHP (majetky ve správě LČR, MŽP a VLS přiděluje ústředí).

 LS LČR 

 0XX

                                          

Majetky nad 50 hat

 ostatní státní

 2XX

 právnické osoby

 3XX

 obce a města

 4XX

 církve a náb. spol.

 5XX

 lesní družstva

 6XX

 fyzické osoby

 7XX

 

Majetky do 50 ha (LHO) sloučené podle okresů (do r. 2002) a od roku 2003 dle ORP

 okres

 801

 okres

 802

 další okresy

 8XX

 • XX – dvojmístné pořadové číslo v rámci vymezené skupiny majetků.

U LHC, kterým byl přidělen kód před zářím 1997, nebylo možno toto schema dodržet.                                                        
 
Celý systém číslování je zřejmý též ze seznamu platných LHP, jejichž data jsou zařazena v archivu informačního datového centra ÚHÚL. Aby byla dodržena jednotnost číslování přiděluje číselné kódy jednotlivým zpracovatelům LHP a LHO na základě pověření MZe ČR IDC ÚHÚL.

Možnost tisku z aplikací ÚHÚL

Dotaz:

Chtěl bych si vytisknout honitbu na papír ve velikosti A1 či A0 (větší rozměr), respektive bych chtěl měřítko např. 1:10 000, 1:14 000, abych měl přiblížení honitby co největší a zároveň se vše vytisklo na velký formát papíru. Vaše aplikace mi nabízí „pouze“ formát papíru A3. Existuje nějaká možnost, jak tento požadavek realizovat?

Odpověď:

Tiskový modul v aplikacích ÚHÚL se programuje dle možnosti internetových prohlížečů, kterých je ovšem celá řada, včetně dalších doplňkových nadstaveb. Z tohoto důvodu se ÚHÚL snaží, aby tento modul byl co nejvíce obecný.

Garance tisku je tedy zajištěna pro nejvíce rozšířené formáty A4 a A3. Z webové aplikace bohužel díky uvedeným skutečnostem nelze tisknout na větší formáty papíru. 

Pokud požadujete vytvořit tiskovou sestavu na větší formát, můžete se obrátit přímo na ÚHÚL, který je prostřednictví svých pracovišť schopen tuto službu, za úplatu, zajistit.

Ceník nákladů spojených s poskytováním dat a tisků najdete zde.

Jak mohu získat potřebná data pro ocenění lesních pozemků v případě dědictví?

Pro účely projednání dědictví, potřebuji ocenit tři drobné lesní pozemky. Byla mi doporučena soudní znalkyně, která ovšem k tomuto úkonu pořebuje mít k dispozici příslušný lesní hospodářský plán (LHP) nebo lesní hospodářskou osnovu (LHO).

Je možné konkrétní LHP/LHO získat od vaší instituce, případně na koho se mám v této věci obrátit?

Odpověď: Data, v případě dědického řízení, nelze poskytnout přímo pozůstalým před vypořádáním dědického řízení.

V tomto případě je nutné, aby o data LHP požádal znalec v oboru lesnictví pověřený, k vypořádání dědictví, soudem, resp. notářem.

Detaily viz. zde.

Žádost o data podává v tomto případě znalec, na místně příslušné pobočce UHUL a data k ocenění, mu jsou po splnění všech potřebných náležitostí poskytnuta.

V případě, že jsou lesní pozemky součástí LHO, je možné potřebné informace získat z webové aplikace zobrazující právě LHO. Zmíněnou aplikaci naleznete, ve dvou variantách, na těchto adresách:

Tipy a triky pro práci s mapovými prezentacemi ÚHÚL

V případě, že se setkáte s nefunkčním zobrazením mapových prezentací ÚHÚL, vyzkoušejte níže uvedené postupy pro jejich odstranění.

 1. Proveďte reinstalaci pluginu Microsoft Silverlight.
 2. Vyčistěte cache Vašeho internetového prohlížeče.
 3. Zkontrolujte zda nemáte Zakázáno spouštění doplňků v Internet exporeru, při tomto nastavení nelze spustit plugin Silverlight, který je pro chod mapových prezentací nutný.

Tento postup nahrazuje všechny dřívější postupy spojené s mazáním souborů:

 • v MSIE vyberte ikonku nastavení, vyberte možnosti internetu a zmačkněte tlačítko „Nastavení“ v sekci Historie procházení
 • výchozí nastaveni MSIE pro aktualizace již stažených souborů je „automatic
 • automatic = použiji to co již mám v PC dokud to není moc staré, přičemž co je moc staré je právě volba „automatic“
 • úpravou tohoto nastaveni na „při každé návštěvě“ všechny dříve stažené soubory ignorují a prohlížeč musí vždy požádat o nové verze.

Poznámka: toto nové nastavení se hodí spíše pro desktopové stanice v kanceláři a nehodí se pro mobilní zařízení a notebooky, kde se na mobilních datech často zbytečně začne opakovat stahování již dříve stažených souboru.

Postup odstranění dočasných souborů pro:

 • Internet Explorer na windows XP:
 • Nabídka nástroje -> Možnosti internetu -> záložka obecne -> tlačítko Odstranit
  • Zvolte možnost odstranit pouze:
   • dočasné soubory internetu
   • soubory cookie
 • Internet Explorer na windows 7 a vyšších:
  • Nabídka nástroje -> Možnosti internetu -> záložka Obecné -> Historie procházení: tlačítko Nastavení
  • Otevřete tuto nabídku a zvolte možnost -> Zobrazit soubory
  • V nově otevřeném okně, stiskněte na klavesnici tlačítka: CTRL+A (vybrat vse)
  • Pomocí tlačítek: shift+delete vybrané soubory vymažte.

Kontrola nastavení používaných doplňků – Microsoft Silverlight pro:

 • Internet Explorer na windows 7 a vyšších:
  • Nabídka nástroje -> Spravovat doplňky -> Menu: Zobrazit
  • Volba: Všechny doplňky
  • Vyhledejte doplňek v sekci Microsoft Corporation: Microsoft Silverlight
  • Označte tento doplněk a zvolte menu: Povolit

Po každé úpravě nastavení internetového prohlížeče, tento prohlížeč restartujte!

Pařezové tabulky/ Hmota porostu podle pařezů

Zjistil jsem, že váš ústav zpracovává tabulky pro výpočet hmoty dřevin podle pařezů.

Na koho se mohu v této záležitosti obrátit, případně kde lze tyto tabulky zakoupit?

Tabulky nemají papírovou podobu – rekonstrukci porostní zásoby z měření na pařezu umožňuje aplikace ASPOT, kterou najdete na webových stránkách ÚHÚL v sekci KE STAŽENÍ / APLIKACE.

Aplikace v současné době operuje se dřevinou smrk, výpočty je však možné zjistit i pro dřevinu borovice.

Podrobné informace o přístupu k aplikaci, návody a kontakty zde.

Používání aplikace je bezplatné.

Hranice lesního hospodářského celku – LHC

Pro účely výzkumného projektu bychom potřebovali ohraničit naše zájmové území podle hranic lesních hospodářských celků (LHC).

Můžete mi prosím poradit, na které WMS lze hranice LHC nalézt?

Hranice LHC nejsou předmětem veřejného poskytování dat ani standardního výdeje dat z důvodu ochrany vlastnických prav, žádná WMS služba je tedy neobsahuje.

Pokud však získáte písemné souhlasy všech vlastníků LHC v zájmovém území, může Vám ÚHÚL tyto údaje za úplatu poskytnout.

Podrobnosti o poskytování dat jsou uvedeny v sekci MAPY A DATA / POSKYTOVÁNÍ DAT.

Nefunkční WMS služba

Na jaké adrese je možné se připojit k WMS službě? Adresa: http://geoportal2.uhul.cz/cgi-bin/oprl.asp?SERVICE=WMS mi přestala fungovat.

Tato adresa již není funkční. Seznam aktuálních adres webových služeb najdete v sekci MAPY A DATA / WEBOVÉ SLUŽBY.

Znalecké posudky – soukromé fyzické nebo právnické osoby

Mohu si u ÚHÚL objednat znalecký posudek týkající se lesních porostů a pozemků? Jaké jsou podmínky (např.  forma žádosti o posudek, požadované podklady, termíny zpracování posudku, cena posudku, apod.)?

Podle bodu 15 Zřizovací listiny ÚHÚL mohou být objednatelem znaleckého posudku pouze státní orgány nebo státní podniky, které mají právo hospodařit se státními lesy.

Více o znaleckých posudcích a odborných posouzeních ÚHÚL zde.

Územní působnost obcí s rozšířenou působností

Územní působnost obcí s rozšířenou působností (ORP)je vyznačena v mapách Oblastních plánů rozvoje lesův Katalogu mapových informací. Zaškrtněte vrstvu Správní a katastrální hranice. Hranice ORP jsou vyznačeny červenými a růžovými linkami.

Na kterou pobočku ÚHÚL se mám se svým požadavkem obrátit?

Územní působnost poboček ÚHÚL podle krajů naleznete u jednotlivých témat v sekci NAŠE ČINNOST nebo v celkovém přehledu na stránce Územní působnost poboček v sekci KONTAKTY.