Oblastní plány rozvoje lesů (no foto)

NázevOblastní plány rozvoje lesů
ZkratkaOPRL
Webwww.uhul.cz

Oblastní plány rozvoje lesů

OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov.