Odstávka systémů

Vážení uživatelé aplikací ÚHÚL využívajících autorizaci prostřednictvím portálu eAGRI,

od 1. 7. od 15:00 do 10. 7. 2022 do 24:00 začíná generální odstávka systémů a aplikací MZe z důvodu nutné aktualizace. V tomto termínu budou systémy a aplikace využívající služeb Mze nedostupné a nebude možné se k nim přihlásit.

Současně bude nefunkční i hlavní stránka MZe Portál eAGRI – resortní portál Ministerstva zemědělství.

Veškeré dotazy směřujte prosím na helpesk@mze.cz.