Pařezové tabulky/ Hmota porostu podle pařezů

Zjistil jsem, že váš ústav zpracovává tabulky pro výpočet hmoty dřevin podle pařezů.

Na koho se mohu v této záležitosti obrátit, případně kde lze tyto tabulky zakoupit?

Tabulky nemají papírovou podobu – rekonstrukci porostní zásoby z měření na pařezu umožňuje aplikace ASPOT, kterou najdete na webových stránkách ÚHÚL v sekci KE STAŽENÍ / APLIKACE.

Aplikace v současné době operuje se dřevinou smrk, výpočty je však možné zjistit i pro dřevinu borovice.

Podrobné informace o přístupu k aplikaci, návody a kontakty zde.

Používání aplikace je bezplatné.