pobočka Jablonec nad Nisou

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pobočka Jablonec nad Nisou
Jungmannova 10
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel: 480 032 311
GSM: 606 642 070
E-mail: podatelna@uhul.cz

 

Jméno Pozice Telefon
Ing. Bc. Jana Čacká Ředitelka pobočky 480 032 301
Ing. Libor Pěnička Zástupce ředitele 480 032 302
Iva Habrdová Sekretariát, podatelna 480 032 311
Nařízení o dřevě
Národní inventarizace lesů
Oblastní plány rozvoje lesů
Lesnická typologie
Podpora státní správy lesů
Reprodukční materiál lesních dřevin
Poradenství
Informační datové centrum a GIS
Znalci (dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících)
Hospodářská úprava lesů
Lesní pedagogika
Jméno Pozice Telefon
Ing. Jitka Burianová   480 032 345
Ing. Roman Bystrický   480 032 329
Ing. Bc. Jana Čacká   480 032 301
Jméno Pozice Telefon
Jakub Hušek   480 032 336
Jméno Pozice Telefon
Ing. BYSTRICKÝ Roman, Ph.D.   480 032 329
Jméno Pozice Telefon
Ing. Marek Kuc Vedoucí 480 032 338
Jméno Pozice Telefon
Ing. Alena Krylová Vedoucí 480 032 346
Jméno Pozice Telefon
Ing. Michal Šolc   480 032 347
Jméno Pozice Telefon
Ing Fejklová Marie   480 032 348
Ing. Navrátil Petr, CSc.   480 032 321
Jméno Pozice Telefon
Jan Černohous Vedoucí 480 032 323
Jméno Pozice Telefon
Ing. Roman Bystrický, Ph.D.   480 032 329
Ing. Alena Krylová   480 032 346
Jméno Pozice Telefon
Ing. Patrik Pacourek Vedoucí HÚL ÚHÚL 321 021 322
Jméno Pozice Telefon
Ing. Alena Krylová   480 032 346