Plocha lesa a lesnatost v České republice

Ve třetím cyklu Národní inventarizace lesů České republiky (NIL 3, 2016–2020) byla zjištěna plocha lesa na území ČR ve výši 2 923,2 tisíc hektarů. Lesnatost dosahuje 37,1 %.

Plocha lesa podle Národní inventarizace lesů je zřetelně vyšší v porovnání s údaji publikovanými ve Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2020 (2 677,3 tis. ha a lesnatost 33,9 %). Rozdíl činí 8,4 % plochy lesa. Hlavním důvodem tohoto rozdílu je odlišné definování lesa, neboť zmíněná zpráva uvádí výměru pozemků podle stavu v katastru nemovitostí, a to bez ohledu na přítomnost a charakter porostu dřevin včetně jeho skutečného využití. Mezinárodní definice FRA FAO aplikovaná v rámci NIL zohledňuje výše uvedená kritéria.

Zdroj: Národní inventarizace lesů – výsledky třetího cyklu 2016-2020, 2022