Pokračuje proces tvorby nových OPRL pro další přírodní lesní oblasti

Na základě pověření Ministerstvem zemědělství pokračuje proces aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). V letošním roce bylo schváleno pět nových přírodních lesní oblastí (PLO) – 3 – Karlovarská vrchovina, 7 – Brdská vrchovina, 12- Předhoří Šumavy a Novohradských hor, 32 -Slezská nížina a 37 – Kelečská pahorkatina a další čtyři PLO jsou plánované v nejbližších měsících.

Na interaktivní mapě ČR najdete všechny přírodní lesní oblasti. Schválené rámcové směrnice hospodaření pro všechny již schválené přírodní lesní oblasti jsou dostupné po rozkliknutí konkrétní PLO. U přírodních lesních oblastí, které ještě nebyly schváleny, ale jejichž termín závěrečného šetření je stanoven do konce tohoto roku naleznete návrh Základních hospodářských doporučení pro konkrétní PLO zde.