Portfolio Left Large Thumbnail

INFORMATION AND DATA CENTRE

Information and Data Center executes the administration of the central database and archives on forests and game management in the Czech Republic which includes monitoring data and other related information. […]

Poradenství v lesním hospodářství

ÚHÚL provádí v souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, na nekomerčním základě, poskytuje poradenství: vlastníkům lesů a jejich sdružením, subjektům hospodařícím v lesích, odborným lesním hospodářům, stavovským lesnickým […]

Informační datové centrum

Informační datové centrum (IDC) spravuje rozsáhlou datovou základnu o lesním hospodářství ČR, včetně archivu dat o lesích a myslivosti v ČR, dále zajišťuje příjem dat od externích organizací, které slouží jako […]

Dálkový průzkum Země

Používání metod dálkového průzkumu Země (DPZ) má v ÚHÚL dlouholetou tradici, a to již od 80. let minulého století. Významný rozvoj v této oblasti přišel v souvislosti s 2. cyklem Národní inventarizace lesů. V […]

Mezinárodní aktivity

Historie mezinárodní spolupráce v ÚHÚL zasahuje až do padesátých let minulého století. Prvním významným mezinárodním projektem byla inventarizace lesů Mongolska v roce 1956. Následovala řada dalších s těžištěm zejména v […]
1 17 18 19 20 21