Portfolio Left Large Thumbnail

Lovectví

Lovectví je součástí myslivosti, která se zabývá druhy a způsoby lovu zvěře, loveckými pravidly, stopařstvím, ošetřováním ulovené zvěře, úpravou a hodnocením loveckých trofejí.

Kynologie

Pes doprovází člověka na lovu již cca 10.000 let, tedy od doby, kdy lov představoval zásadní prostředek k získání masité potravy. Promyšleným křížením psů různých exteriérových a povahových vlastností získával […]

Střelectví

Jedná se o nedílnou složku myslivosti, která se zabývá: Loveckými palnými zbraněmi, loveckým střelivem, loveckými chladnými zbraněmi a loveckými pomůckami bezpečnostními a legislativními pravidly pro zacházení s palnými loveckými zbraněmi, […]

Co je to myslivost

Myslivost je v současné době chápána jako komplexní soubor managementových opatření, kterými jsou obhospodařovány populace legislativně vymezených druhů volně žijících živočichů, a současně jako nemateriální statek tradiční a lidové kultury […]

Historie a tradice myslivosti

Lov byl klíčovým nástrojem člověka k získání potravy již v pravěku a tvořil tehdy nedílnou součást jeho života. Tuto skutečnost potvrzují např. archeologické nálezy prvních primitivních loveckých zbraní (tvarované kameny, […]
1 3 4 5 6 7 20