Portfolio Left Large Thumbnail

Myslivecká péče a lov zvěře

Praktická myslivost se skládá z dílčích oblastí, které se však vzájemně prolínají a díky tomu je mnohdy složité vymezit přesně jejich kontury. V této sekci jsou uvedeny základní informace o […]

Data o myslivosti

ÚHÚL v rámci své činnosti zabezpečuje provoz širokého spektra informačních systémů. Některé z těchto systémů obsahují informace o lesích, které však souvisejí s myslivostí. Další informační systémy (popř. jejich sekce) jsou přímo orientovány […]

Zajímavé odkazy

Úřady, jejichž činnost souvisí s myslivostí Ministerstvo zemědělství Adresář orgánů státní správy myslivosti a kontakty na jejich pracovníky Ministerstvo životního prostředí Organizace nebo složky, jejichž činnost souvisí s myslivostí Českomoravská […]

Myslivecký kalendář

Tato část Portálu myslivosti obsahuje informace o dění v přírodě mysliveckých činnostech povinnostech uživatelů honiteb ve vztahu k orgánům státní správy myslivosti dobách lovu zvěře zajímavých mysliveckých akcích

ASPOT

Metodu rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených na pařezu vyvinul ÚHÚL za podpory Ministerstva zemědělství. V roce 2010 byla na základě funkčního úkolu MZe č.j. 28449/2010-162010 sestavena metodika terénního měření […]
1 4 5 6 7 8 20