Portfolio Left & Right Small Thumbnail

Národní inventarizace lesů

Národní inventarizace lesů v ČR (NIL) je zdrojem spolehlivých informací o stavu a vývoji našich lesů. Základem metody je výběrové šetření založené na teorii matematické statistiky. Poskytované informace jsou získávány na základě opakovaného terénního šetření na inventarizačních plochách, které […]

EU TIMBER REGULATION

EU Regulation No. 995/2010 on the placing timber and timber products on the market, valid throughout the European Union since March 2013. The aim of this regulation is to prevent illegally harvested timber on the EU markets. Anyone […]

EUTR

Nařízení EU o dřevě, tzv. EUTR, je legislativní nástroj Evropské unie zakazující obchodování s nezákonně vytěženým dřevem a výrobky z něj v EU. ÚHÚL je pověřenou osobou podle § 10 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, který do […]

EUDR

S ohledem na pokračující trend odlesňování a znehodnocování lesů ve světě bylo na úrovni Evropské unie přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 ze dne 31. května 2023, o dodávání na trh Unie a vývozu z trhu Unie […]
1 14 15 16 17 18 20