Portfolio Left & Right Small Thumbnail

FOREST MANAGMENT COUNSELLING

The FMI provides counselling based on non-commercial basis in accordance with the Foundation Deed and the Concept of the Counselling System of the Ministry of Agriculture: • for forest owners and their associations, • for farming entities in the forests, […]

Lesní pedagogika

Na základě své Zřizovací listiny zajišťuje ÚHÚL osvětovou činnost. Jedním z nástrojů osvětové činnosti v lesnictví je i lesní pedagogika. ÚHÚL je koordinátorem pracovní skupiny zabývající se lesní pedagogikou v ČR, kterou v roce 2007 ustavilo Ministerstvo zemědělství. A na mezinárodní úrovni zastupuje ČR […]

EUDR

S ohledem na pokračující trend odlesňování a znehodnocování lesů ve světě bylo na úrovni Evropské unie přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 ze dne 31. května 2023, o dodávání na trh Unie a vývozu z trhu Unie některých komodit a produktů spojených s odlesňováním […]

Demonstrační objekty

Demonstrační objekty reprezentují jednotlivé typy obhospodařování lesa zahrnující jak tradiční metody (věkových tříd), tak alternativní přístupy např. problematika bohatě strukturovaných lesů zařízených alternativní metodou hospodářské úpravy lesů, popřípadě uplatnění výběrného principu při obhospodařování lesů, a reflektující historické způsoby […]

Certifikace lesů

ÚHÚL dle Zřizovací listiny zabezpečuje poradenství a služby při provádění certifikace lesů v ČR.  Proces certifikace lesů byl iniciován v 80. letech 20. století s cílem omezit ničení tropických pralesů a zajistit trvale udržitelné hospodaření s lesním bohatstvím. Postupně se certifikace přenesla […]
1 17 18 19 20