Portfolio Left & Right Small Thumbnail

Poradenství v lesním hospodářství

ÚHÚL poskytuje v souladu s Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství poradenství na nekomerčním základě v oblastech finančních podpor v lesnictví, zákonných požadavků na hospodaření v lesích a v dalších činnostech vymezených svojí Zřizovací listinou: vlastníkům lesů a jejich sdružením, subjektům hospodařícím […]

Informační datové centrum

Informační datové centrum (IDC) spravuje rozsáhlou datovou základnu o lesním hospodářství ČR, včetně archivu dat o lesích a myslivosti v ČR, dále zajišťuje příjem dat od externích organizací, které slouží jako podklad pro výkon jednotlivých činností ÚHÚL Brandýs nad […]

Dálkový průzkum Země

Používání metod dálkového průzkumu Země (DPZ) má v ÚHÚL dlouholetou tradici, a to již od 80. let minulého století. Významný rozvoj v této oblasti přišel v souvislosti s 2. cyklem Národní inventarizace lesů. V roce 2009 bylo založeno specializované pracoviště DPZ na […]

Mezinárodní aktivity

Historie mezinárodní spolupráce v ÚHÚL zasahuje až do padesátých let minulého století. Prvním významným mezinárodním projektem byla inventarizace lesů Mongolska v roce 1956. Následovala řada dalších s těžištěm zejména v Africe a Asii. Aktuálně ÚHÚL v rámci zahraniční […]

FOREST MANAGMENT COUNSELLING

The FMI provides counselling based on non-commercial basis in accordance with the Foundation Deed and the Concept of the Counselling System of the Ministry of Agriculture: • for forest owners and their associations, • for farming entities in the forests, […]
1 17 18 19 20