Portfolio Left & Right Small Thumbnail

Standardy – IS LHPO

Informační standard lesního hospodářství pro lesní hospodářské plány a osnovy zajišťuje organizované uložení dat do datového skladu ÚHÚL.

Seznam katastrálních území

S platností k 30.6. daného roku, který je závazný pro LHP(O) od roku následujícího. Tento seznam ÚHÚL tvoří pro pořizovatele LHP/O podle podkladů ČÚZK a je k dispozici ve formátu xls. Soubor Velikost kat2023.xlsx 1.4 MB kat2022.xlsx 807.2 […]

Publikace a metodiky

V této sekci naleznete publikace a metodiky, které jsme vydali či se na nich podíleli. Další publikace pak naleznete u konkrétních našich činností.
1 2 3 4 21