Portfolio Left & Right Small Thumbnail

Publikace a metodiky

V této sekci naleznete přehled certifikovaných map a metodik z oblasti lesnictví vydaných Ministerstvem zemědělství. Další publikace pak naleznete u konkrétních našich činností.

Partneři a cílové skupiny

Zapojení cílových skupin a partnerských institucí do přípravy a realizace projektu Projekt realizuje ÚHÚL s podporou Mendelovy univerzity v Brně v letech 2021–2024. Hlavními gruzínskými partnery jsou Národní lesnická agentura, municipalita Dušeti, Zemědělská univerzita v Tbilisi, Agentura pro […]

Domácí producenti

Nařízení č. 995/2010 ukládá hospodářským subjektům (v ČR představované vlastníky pozemků a dřevin na nich rostoucích, pokud jsou předmětem těžby a uvádění na trh, a dovozci ze zemí mimo EU) povinnost založit a udržovat tzv. systém náležité péče. Tento dokument […]
1 2 3 4 5 20