Portfolio Left & Right Small Thumbnail

Dovozci z Ukrajiny

Aktuální situace dovozů z Ukrajiny s důsledky ruské vojenské agrese: Evropská komise zveřejnila záznam z jednání Členských států EU k situaci v obchodu s dřevařskými produkty z Ukrajiny. K dispozici zveřejňujeme závěrečný dokument. Zveřejněné informace v tomto dokumentu (Ukrajiny se týká odstavec 4.) slouží i jako podklad […]

Dovozci z Ruska a Běloruska

Aktuální informace Evropská komise zveřejnila záznam z jednání Členských států EU k situaci v obchodu s dřevařskými produkty z Ruska a Běloruska. K dispozici zveřejňujeme závěrečný dokument. Zveřejněné informace v tomto dokumentu slouží i jako podklad pro činnost příslušného orgánu EUTR v Česku.

FLEGT

Forest Law Enforcement, Governance and Trade (dále jen FLEGT) vydala Evropská komise v roce 2003 v rámci akčního plánu Evropské unie (dále jen EU) a je zaměřen na boj proti nezákonné těžbě dřeva a podporuje úsilí rozvojových zemí k posílení správy […]

Zoologie a biologie

Každý druh zvěře je velmi specifický, pokud jde morfologii, kombinaci biologických pochodů v populaci, životních projevů, nároků na svůj životní prostor, vzájemných vztahů mezi jedinci stejného druhu popř. mezi jedinci jiných druhů zvěře atd. Druhově specifické jsou rovněž […]

Chov zvěře

Chov zvěře je definován, jako „odborné zásahy sledující určité vymezené biologické cíle, zachování rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a prostředím, udržování přírodní kvality genofondu zvěře, cílené zvyšování chovné kvality zvěře a úprava stavů zvěře na optimální stav.“ Subjekt, […]
1 2 3 4 5 6 20