Portfolio Left Small Thumbnail

Invazní nepůvodní druhy

Invazní nepůvodní druhy jsou z pohledu biodiverzity významným negativním faktorem, a to nejen na území České republiky, ale i v celosvětovém měřítku. Problematiku invazních nepůvodních druhů řeší na úrovni EU nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci […]

Informace o reprodukčním materiálu

Zprávy o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin v České republice Na základě žádosti Ministerstva zemědělství ÚHÚL, jakožto pověřená osoba dle § 30 zákona č. 149/2004 Sb., zpracovává každoroční Zprávu o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin v […]

Dovozci

Nařízení č. 995/2010 ukládá hospodářským subjektům (v ČR představované vlastníky pozemků a dřevin na nich rostoucích, pokud jsou předmětem těžby a uvádění na trh, a dovozci ze zemí mimo EU) povinnost založit a udržovat tzv. systém náležité péče. Tento dokument […]

Legislativa

Právní předpisy je možné v aktuálních verzích stáhnout z portálu Ministerstva zemědělství eAGRI v oblasti: lesnictví myslivosti Evropské unii

Žádosti a formuláře

Žádost o výdej dat zde. Přístup do zabezpečené části portálu eAGRI a Rejstříku honebních společenstev ÚHÚL prostřednictvím portálu Ministerstva zemědělství eAGRI a svých webových stránek zpřístupňuje pracovníkům orgánů státní správy lesů a myslivosti informace ze svého informačního a datového […]
1 2 3 20