Portfolio Left Small Thumbnail

Certifikace lesů

ÚHÚL dle Zřizovací listiny zabezpečuje poradenství a služby při provádění certifikace lesů v ČR.  Proces certifikace lesů byl iniciován v 80. letech 20. století s cílem omezit ničení tropických pralesů a zajistit trvale udržitelné hospodaření s lesním bohatstvím. Postupně se certifikace přenesla […]

Další činnosti

V této sekci naleznete další činnosti, které ÚHÚL v souladu se svou Zřizovací listinou vykonává.
1 18 19 20