Portfolio Left Small Thumbnail

FLEGT

Forest Law Enforcement, Governance and Trade (dále jen FLEGT) vydala Evropská komise v roce 2003 v rámci akčního plánu Evropské unie (dále jen EU) a je zaměřen na boj proti nezákonné těžbě dřeva a podporuje úsilí rozvojových zemí k posílení správy […]

Zoologie a biologie

Každý druh zvěře je velmi specifický, pokud jde morfologii, kombinaci biologických pochodů v populaci, životních projevů, nároků na svůj životní prostor, vzájemných vztahů mezi jedinci stejného druhu popř. mezi jedinci jiných druhů zvěře atd. Druhově specifické jsou rovněž […]

Chov zvěře

Chov zvěře je definován, jako „odborné zásahy sledující určité vymezené biologické cíle, zachování rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a prostředím, udržování přírodní kvality genofondu zvěře, cílené zvyšování chovné kvality zvěře a úprava stavů zvěře na optimální stav.“ Subjekt, […]

Lovectví

Lovectví je součástí myslivosti, která se zabývá druhy a způsoby lovu zvěře, loveckými pravidly, stopařstvím, ošetřováním ulovené zvěře, úpravou a hodnocením loveckých trofejí.

Kynologie

Pes doprovází člověka na lovu již cca 10.000 let, tedy od doby, kdy lov představoval zásadní prostředek k získání masité potravy. Promyšleným křížením psů různých exteriérových a povahových vlastností získával člověk plemena předurčená pro specifické využití (a to […]
1 2 3 4 5 6 20