Portfolio Right Large Thumbnail

Genové základny

Problematiku genových základen řeší § 2i zákona č. 149/2003 Sb. a podrobnosti stanovuje § 13 prováděcí vyhlášky č. 29/2004 Sb. Za genovou základnu lze vyhlásit soubor lesních porostů s významným […]

Národní program ochrany a reprodukce genofondu

Národní program ochrany a reprodukce genofondu zajišťuje oblast ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin a uvádí tuto oblast do souladu s platnými právními předpisy a mezinárodními úmluvami a dohodami, například […]

Projekty

Historie mezinárodních projektů ÚHÚL zasahuje až do padesátých let minulého století. Od té doby byl ÚHÚL zapojen do těchto projektů:

Projekt Gruzie

2021–2024   Cílem projektu je implementovat trvale udržitelné hospodaření v lesích chráněné oblasti Aragvi, které plnohodnotně a trvale zabezpečí potřeby místních obyvatel směrem k lesu při zachování ekologické stability, funkčního potenciálu […]
1 8 9 10 11 12 20