Portfolio Right Large Thumbnail

Předsednictví ČR v Radě EU

Předsednictví ČR v Radě EU, 1. 7.-31. 12. 2022 V souvislosti s přípravou předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 vznikl na Ministerstvu zemědělství centrální registr osob, které budou […]

Projekt Gruzie

2021–2024   Cílem projektu je implementovat trvale udržitelné hospodaření v lesích chráněné oblasti Aragvi, které plnohodnotně a trvale zabezpečí potřeby místních obyvatel směrem k lesu při zachování ekologické stability, funkčního potenciálu […]

Projekt PathFinder

1. září 2022–31. srpen 2026 Celý název projektu: Towards an Integrated Consistent European LULUCF Monitoring and Policy Pathway Assessment Framework O projektu: Celkem 23 výzkumných organizací z celé Evropy se […]

Projekty

Historie mezinárodních projektů ÚHÚL zasahuje až do padesátých let minulého století. Od té doby byl ÚHÚL zapojen do těchto projektů:

Karpatská úmluva

Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, zkráceně Karpatská úmluva, definuje základní politické cíle, jež podporují integrovaný přístup k ochraně a udržitelnému rozvoji karpatského přírodního a kulturního bohatství. Karpatská […]
1 8 9 10 11 12 21