Portfolio Right Large Thumbnail

Členění demonstračních objektů

Demonstrační objekty lesního hospodářství se podle velikosti zájmového území dělí do tří kategorií. Největší plochu zaujímají Lesnické parky, které mají samostatnou správu a jsou obdobou národních parků. Střední velikost mají […]

Mapa demonstračních objektů

Přehledová mapa všech tří typů demonstračních objektů lesního hospodářství. Plošně jsou vymezeny pouze samotné Demonstrační objekty s trasou a očíslovanými ukázkami. Lesnické parky a Demonstrační plochy jsou vytyčeny bodově. Pro […]

Rádce vlastníka lesa a metodická doporučení

Veškerou legislativu obsaženou v těchto publikacích naleznete zde. Publikace „Rádci“ jsou určeny vlastníkům lesa do výměry 50 ha, kteří nemají vypracovaný lesní hospodářský plán a vlastníkům zemědělské půdy, kteří zvažují její […]
1 10 11 12 13 14 20