Portfolio Right Large Thumbnail

Rádce vlastníka lesa a metodická doporučení

Veškerou legislativu obsaženou v těchto publikacích naleznete zde. Publikace Publikace „Rádci“ jsou určeny vlastníkům lesa do výměry 50 ha, kteří nemají vypracovaný lesní hospodářský plán a vlastníkům zemědělské půdy, kteří zvažují […]

Odkazy

Své dotazy z lesnické problematiky, na nějž jste na našich stránkách nenašli odpověď, můžete směrovat na poradenstvi@uhul.cz. V případě potřeby se obracejte na metodické poradce na našich pobočkách. Pokud si nejste jisti […]

Více o lesnické typologii

Historie lesnické typologie Potřebu diferencovat pěstování lesů podle přírodních podmínek řešil již patent Marie Terezie z roku 1754. Za zakladatele typologie lesů bývá považován finský lesník A. K. Cajander, který na počátku 20. století […]

Mapy

Hlavním výstupem lesnické typologie je lesnicko-typologická mapa.
1 10 11 12 13 14 20