Portfolio Right Large Thumbnail

Zpřesnění mapování

V případě pochybností o správnosti lesnicko-typologické mapy je možno požádat o zpřesnění lesnicko-typologického mapování – tedy o zpřesnění zákresu výskytu lesních typů v terénu. ÚHÚL je na základě své Zřizovací listiny pověřen […]

Klasifikace nelesního pozemku

V souladu s nařízením vlády č.185/2015 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, provádí ÚHÚL na žádost vlastníka zalesňovaného pozemku zařazení pozemku do jednotek lesnické typologie – lesních […]

Katalog mapových informací

Mapový portál ÚHÚL je platforma, která slouží široké veřejnosti jako uživatelsky přívětivý nástroj pro snadný a rychlý přístup k vybraným grafickým informacím o lese. Nabízí širokou škálu mapových výstupů, které […]

MobiLes SSL

ÚHÚL vytvořil aplikaci MobiLes SSL pro mobilní zařízení, jejímž prostřednictvím jsou poskytovány především údaje LHP/LHO v režimu: on-line (s přímým internetovým připojením), off-line (bez internetového připojení). Tato aplikace je určená pro úředníky […]
1 11 12 13 14 15 20