Portfolio Right Large Thumbnail

Akreditovaní poradci (Registr poradců MZe)

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) zavedlo v roce 2003, na základě „Směrnice MZe o akreditaci poradců vedených v Registru poradců MZe“ (dále jen „Směrnice“), systém akreditace zemědělských poradců a jejich […]

Více o lesnické typologii

Historie lesnické typologie Potřebu diferencovat pěstování lesů podle přírodních podmínek řešil již patent Marie Terezie z roku 1754. Za zakladatele typologie lesů bývá považován finský lesník A. K. Cajander, který na počátku 20. století […]

Mapy

Hlavním výstupem lesnické typologie je lesnicko-typologická mapa.

Zpřesnění mapování

V případě pochybností o správnosti lesnicko-typologické mapy je možno požádat o zpřesnění lesnicko-typologického mapování – tedy o zpřesnění zákresu výskytu lesních typů v terénu. ÚHÚL je na základě své Zřizovací listiny pověřen […]

Klasifikace nelesního pozemku

V souladu s nařízením vlády č. 185/2015 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, provádí ÚHÚL na žádost vlastníka zalesňovaného pozemku zařazení pozemku do jednotek lesnické typologie – […]
1 11 12 13 14 15 20