Portfolio Right Large Thumbnail

Informace o lese a myslivosti

V této sekci naleznete každoročně vydávané informace o stavu a vývoji lesů a myslivosti v České republice.

Standardy – IS LHPO

Informační standard lesního hospodářství pro lesní hospodářské plány a osnovy zajišťuje organizované uložení dat do datového skladu ÚHÚL.

Seznam katastrálních území

S platností k 30.6. daného roku, který je závazný pro LHP(O) od roku následujícího. Tento seznam ÚHÚL tvoří pro pořizovatele LHP/O podle podkladů ČÚZK a je k dispozici ve formátu […]

Publikace a metodiky

V této sekci naleznete přehled certifikovaných map a metodik z oblasti lesnictví vydaných Ministerstvem zemědělství. Další publikace pak naleznete u konkrétních našich činností.
1 2 3 4 20