Portfolio Right Large Thumbnail

Partneři a cílové skupiny

Zapojení cílových skupin a partnerských institucí do přípravy a realizace projektu Projekt realizuje ÚHÚL s podporou Mendelovy univerzity v Brně v letech 2021–2024. Hlavními gruzínskými partnery jsou Národní lesnická agentura, […]

Domácí producenti

Nařízení č. 995/2010 ukládá hospodářským subjektům (v ČR představované vlastníky pozemků a dřevin na nich rostoucích, pokud jsou předmětem těžby a uvádění na trh, a dovozci ze zemí mimo EU) povinnost založit […]

Dovozci z Ukrajiny

Aktuální situace dovozů z Ukrajiny s důsledky ruské vojenské agrese: Evropská komise zveřejnila záznam z jednání Členských států EU k situaci v obchodu s dřevařskými produkty z Ukrajiny. K dispozici zveřejňujeme závěrečný dokument. Zveřejněné informace v tomto dokumentu (Ukrajiny […]

Dovozci z Ruska a Běloruska

Aktuální informace Evropská komise zveřejnila záznam z jednání Členských států EU k situaci v obchodu s dřevařskými produkty z Ruska a Běloruska. K dispozici zveřejňujeme závěrečný dokument. Zveřejněné informace v tomto dokumentu slouží i jako podklad […]
1 2 3 4 5 20