Portfolio Right Large Thumbnail

Základní informace o myslivosti

V této sekci naleznete základní informace o podstatě myslivosti, jejím současném společenském postavení, formách přímé i nepřímé státní podpory myslivosti a úplné informace o jednotlivých stupních myslivecké kvalifikace.

Myslivecká péče a lov zvěře

Praktická myslivost se skládá z dílčích oblastí, které se však vzájemně prolínají a díky tomu je mnohdy složité vymezit přesně jejich kontury. V této sekci jsou uvedeny základní informace o […]

Data o myslivosti

ÚHÚL v rámci své činnosti zabezpečuje provoz širokého spektra informačních systémů. Některé z těchto systémů obsahují informace o lesích, které však souvisejí s myslivostí. Další informační systémy (popř. jejich sekce) jsou přímo orientovány […]

Zajímavé odkazy

Úřady, jejichž činnost souvisí s myslivostí Ministerstvo zemědělství Adresář orgánů státní správy myslivosti a kontakty na jejich pracovníky Ministerstvo životního prostředí Organizace nebo složky, jejichž činnost souvisí s myslivostí Českomoravská […]

Myslivecký kalendář

Tato část Portálu myslivosti obsahuje informace o dění v přírodě mysliveckých činnostech povinnostech uživatelů honiteb ve vztahu k orgánům státní správy myslivosti dobách lovu zvěře zajímavých mysliveckých akcích
1 4 5 6 7 8 20