Portfolio Right Large Thumbnail

Zajímavé odkazy

Úřady, jejichž činnost souvisí s myslivostí Ministerstvo zemědělství Adresář orgánů státní správy myslivosti a kontakty na jejich pracovníky Ministerstvo životního prostředí Organizace nebo složky, jejichž činnost souvisí s myslivostí Českomoravská […]

Myslivecký kalendář

Tato část Portálu myslivosti obsahuje informace o dění v přírodě mysliveckých činnostech povinnostech uživatelů honiteb ve vztahu k orgánům státní správy myslivosti dobách lovu zvěře zajímavých mysliveckých akcích

ASPOT

Metodu rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených na pařezu vyvinul ÚHÚL za podpory Ministerstva zemědělství. V roce 2010 byla na základě funkčního úkolu MZe č.j. 28449/2010-162010 sestavena metodika terénního měření […]

Kopla

Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání dotačního nároku na lesní hospodářské plány. Upozorňujeme, že program KoPLa nemusí být kompatibilní se zastaralými […]

Informace o aplikaci

Aplikace MobiLes SSL je vytvořena pro mobilní zařízení s operační systémem Android a poskytuje možnost přípravy podkladů pro úřední činnost (stažení předdefinovaných dat do zařízení – režim off-line) a jejich následné […]
1 5 6 7 8 9 20