Portfolio Right Large Thumbnail

Kopla

Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání dotačního nároku na lesní hospodářské plány.

Informace o aplikaci

Aplikace MobiLes SSL je vytvořena pro mobilní zařízení s operační systémem Android a poskytuje možnost přípravy podkladů pro úřední činnost (stažení předdefinovaných dat do zařízení – režim off-line) a jejich následné […]

Možnosti aplikace

Aplikace nabízí možnost kombinace zobrazení mapových podkladů spolu s doplňujícími datovými informacemi z různých zdrojů. Zároveň má uživatel možnost pořizovat vlastní grafické zákresy spolu s textovými poznámkami, fotografiemi a zvukovými […]

Konfigurace zařízení

Zařízení pro práci s aplikací by mělo splňovat určité požadavky na jeho softwarové a hardwarové vybavení. Vzhledem k variabilitě zařízení a dalším nadstavbovým úpravám jednotlivých výrobců zařízení s operačním systémem Android je možné, že […]

Znalecké posudky

ÚHÚL je zapsán v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech Ekonomika a Lesní hospodářství. Provádí znaleckou činnost výhradně pro státní orgány a státní podniky, které mají právo hospodaření […]
1 5 6 7 8 9 21