Portfolio Right Large Thumbnail

Udělení licence dodavateli

Každý dodavatel reprodukčního materiálu lesních dřevin musí mít pro svoji činnost platnou licenci (§ 20 až 22 zákona č. 149/2003 Sb.). Bez této licence není možné uvádět reprodukční materiál lesních […]

Uznávání zdrojů

Reprodukční materiál lesních dřevin uváděný do oběhu musí pocházet z tzv. uznaného zdroje reprodukčního materiálu. Uznání zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin provádí pověřená osoba ÚHÚL na základě žádosti vlastníka zdroje. Zdroj […]

Potvrzení o původu

Oznámení o konání sběru reprodukčního materiálu Sběr semenného materiálu, odběr částí rostlin nebo vyzvedávání z přirozeného zmlazení, jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál je dodavatel povinen oznámit […]

Uvádění do oběhu

Uváděním do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin se podle § 2 odst. n) zákona č. 149/2003 Sb. rozumí: „nabízení reprodukčního materiálu k prodeji, prodej nebo dodávka třetí osobě včetně dodávky […]

Povinnosti dodavatele

K nejdůležitějším povinnostem dodavatele reprodukčního materiálu podle zákona č. 149/2003 Sb. mj. patří: Vedení evidencí Dodavatel je povinen vést evidenci o každém oddílu reprodukčního materiálu, který uvedl do oběhu, a tuto […]
1 6 7 8 9 10 20