Portfolio Right Large Thumbnail

Možnosti aplikace

Aplikace nabízí možnost kombinace zobrazení mapových podkladů spolu s doplňujícími datovými informacemi z různých zdrojů. Zároveň má uživatel možnost pořizovat vlastní grafické zákresy spolu s textovými poznámkami, fotografiemi a zvukovými […]

Konfigurace zařízení

Zařízení pro práci s aplikací by mělo splňovat určité požadavky na jeho softwarové a hardwarové vybavení. Vzhledem k variabilitě zařízení a dalším nadstavbovým úpravám jednotlivých výrobců zařízení s operačním systémem Android je možné, že […]

Znalecké posudky

ÚHÚL je zapsán v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech Ekonomika a Lesní hospodářství. Provádí znaleckou činnost výhradně pro státní orgány a státní podniky, které mají právo hospodaření […]

Udělení licence dodavateli

Každý dodavatel reprodukčního materiálu lesních dřevin musí mít pro svoji činnost platnou licenci (§ 20 až 22 zákona č. 149/2003 Sb.). Bez této licence není možné uvádět reprodukční materiál lesních […]

Uznávání zdrojů

Reprodukční materiál lesních dřevin uváděný do oběhu musí pocházet z tzv. uznaného zdroje reprodukčního materiálu. Uznání zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin provádí pověřená osoba ÚHÚL na základě žádosti vlastníka zdroje. Zdroj […]
1 6 7 8 9 10 20