Portfolio Right Large Thumbnail

Mezinárodní obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Postupy při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin při mezinárodním ochodu a převozech přes hranice řeší § 25 zákona č. 149/2003 Sb. Dovoz reprodukčního materiálu Dovoz reprodukčního materiálu za účelem jeho propuštění […]

Genové základny

Problematiku genových základen řeší § 2i zákona č. 149/2003 Sb. a podrobnosti stanovuje § 13 prováděcí vyhlášky č. 29/2004 Sb. Za genovou základnu lze vyhlásit soubor lesních porostů s významným […]

Národní program ochrany a reprodukce genofondu

Národní program ochrany a reprodukce genofondu zajišťuje oblast ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin a uvádí tuto oblast do souladu s platnými právními předpisy a mezinárodními úmluvami a dohodami, například […]
1 7 8 9 10 11 20