Portfolio Right Small Thumbnail

STATE FOREST AND GAME MANAGEMENT ADMINISTRATION SUPPORT

The FMI provides professional and technical support to authorized officers of the state administration of forests and game management with the authorities of municipalities with extended powers and regional offices of the Czech Republic. Basic support provided without […]

Podpora státní správy lesů a myslivosti

Na základě své Zřizovací listiny poskytuje ÚHÚL odbornou a technickou podporu pověřeným referentům státní správy lesů a myslivosti na úřadech obcí s rozšířenou působností a krajských úřadech. Základní podpora poskytovaná bez písemné žádosti V rámci zajištění technické podpory výkonu státní správy […]

FOREST REPRODUCTIVE MATERIAL

The using of genetically and morphologically suitable forest reproductive material in artificial forest reproduction and afforestation is a condition for improving the health of forests, conservation of biological diversity and the fulfillment of all production and non-production functions […]

Reprodukční materiál lesních dřevin

Reprodukčním materiálem se rozumí semenný materiál (šišky, semena, plody a plodenství), části rostlin (řízky, rouby, očka, hříženci, pruty, explantáty a jiné části rostlin) a sadební materiál (rostliny získané ze semenného materiálu, části rostlin nebo vyzvednuté z přirozeného zmlazení). Problematiku […]

FOREST TYPOLOGY

Forest typology as a basic discipline of forest management deals with the classification of permanent ecological conditions. It divides forests into segments with similar growth conditions, evaluates these conditions and draws conclusions for appropriate forest management. The evaluation […]
1 16 17 18 19 20