Akreditovaní poradci (Registr poradců MZe)

Poradenství v lesním hospodářství

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) zavedlo v roce 2003, na základě „Směrnice MZe o akreditaci poradců vedených v Registru poradců MZe“ (dále jen „Směrnice“), systém akreditace zemědělských poradců a jejich vedení v „Registru poradců MZe“ (dále jen „Registr“).

Administrací akreditačního řízení a vedením poradců v „Registru“ je pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

Poradenství poskytují poradenské firmy a poradci včetně poradců akreditovaných MZe na základě „Směrnice“.

Odborné poradenské služby slouží mimo jiné:

  • ke zvýšení životaschopnosti zemědělských a lesnických podniků a konkurenceschopnosti s ohledem na životní prostředí,
  • k usnadnění restrukturalizace a modernizace podniků,
  • pro implementaci národních i evropských právních předpisů při hospodaření,
  • k podpoře hospodaření podle zásad ekologického zemědělství,
  • ke zmírňování vlivů změn klimatu,
  • k podpoře přenosu znalostí a inovací,
  • ke zvyšování odborné úrovně zemědělských podnikatelů, vlastníků lesa či nájemců lesa,
  • k podpoře bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
  • k souladu hospodaření podnikatelů s legislativními a dalšími požadavky na principu prevence.

Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017–2025 (PDF)

Informace k možnosti získání finančního příspěvku na poskytnutí poradenství akreditovanými poradci naleznete zde