Aktivity

Mezinárodní aktivity

Výstupy rozdělené na jednotlivé aktivity:

Vyhodnocený stav lesních ekosystémů

 • Vnitřní analýza současného stavu znalostí o lesních ekosystémech.
 • Inventarizace lesů.
 • Lesnicko-typologický průzkum lesů.
 • Tvorba databáze a statistické vyhodnocení inventarizačních a lesnicko-typologických dat.

Vytvořený lesní hospodářský plán (LHP)

 • Zpracování zásad a pracovních postupů TUH, tvorba map a tabulkových přehledů, vzorové těžební zásahy – plochy TUH.
 • Odborná asistence správcům lesů Aragvi při zavádění zásad TUH do praxe.

Vybudované kapacity pro zpracování dřeva

 • Vybudování jednoduchého skladu pro výrobu palivového dříví.
 • Vybavení místních komunit základní lesnickou mechanizací.
 • Praktická školení a odborná asistence při výrobě palivového dříví.

Posílené znalosti v oblasti lesnického vzdělávání

 • Studijní cesta pro odborníky z GE do ČR.
 • Uspořádání seminářů zaměřených na TUH v Aragvi.
 • Uspořádání programů lesní pedagogiky pro místní školní mládež, včetně zaškolení lektorů.
 • Studijní cesta pro gruzínské učitele lesní pedagogiky na evropský kongres lesní pedagogiky.
 • Seminář na téma využití dálkového průzkumu země pro lesní management a podporu inventarizace lesů.
 • Vybudování naučné stezky.
 • Osvětová kampaň pro místní komunity a průzkum veřejného mínění.
 • Tvorba výukových a propagačních materiálů.

Průřezové aktivity

 • Řízení, koordinace a administrace projektu