Aktuality v poradenství

Poradenství v lesním hospodářství
Poradenství v lesním hospodářství

NOVINKY:

PGRLF otevře v pondělí 15. července 2024 příjem žádostí do programu Pojištění lesních porostů a ve čtvrtek 1. srpna 2024 příjem žádostí do titulu Pojištění produkce lesních školek. Žádosti do obou programů lze podávat výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na https://zadost.pgrlf.cz/. Veškeré informace včetně pravidel programů jsou k dispozici na webových stránkách www.pgrlf.cz.   Více...
Číst více
Jedná o tituly: Investiční úvěry Lesnictví s podporou ve formě zvýhodněného investičního úvěru Pojištění lesních porostů s podporou ve formě subvence části nákladů na úhradu pojistného. Žádosti do obou programů lze podávat výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na https://zadost.pgrlf.cz/. Veškeré informace včetně pravidel programů jsou k dispozici na webových stránkách www.pgrlf.cz.   Termín zahájení příjmu...
Číst více
Projektová opatření Příjem žádostí: od 30. 4. 2024 do 21. 5. 2024 Lesního hospodářství se týkají tyto projektová opatření: 73 – Technologické investice v lesním hospodářství (záměry A, C, D) 73 – Investice do lesnické infrastruktury 73 – Vodohospodářská opatření v lesích 73 – Neproduktivní investice v lesích 73 – Přeměna porostů náhradních dřevin Více k projektovým opatření zde...
Číst více
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem vydává v rámci 3. kolo žádostí (Termín příjmu žádostí 30. 4. do 21. 5. 2024) stanoviska k následujícím vyhlášeným projektovým intervencím: 36.73 – Investice do lesnické infrastruktury 40.73 – Vodohospodářská opatření v lesích 44.73 – Přeměna porostů náhradních dřevin Podrobnosti k vydávání stanovisek naleznete zde. Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické...
Číst více
Výstupy jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zemědělství zde. Obsahují jak obecné podmínky pravidel pro žadatele a postupy administrace projektových intervencí tak podrobnosti j jednotlivým intervencím: 35.73 – Technologické investice v lesním hospodářství 36.73 – Investice do lesnické infrastruktury 40.73 – Vodohospodářská opatření v lesích 43.73 – Neproduktivní investice v lesích 44.73 – Přeměna porostů náhradních dřevin...
Číst více
Lesní hospodářství a myslivost jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství (MZe) podporovány prostřednictvím níže uvedených podpor. Dotační programy ministerstva zemědělství pro lesní hospodářství a myslivost (PDF) (stav k 1. 4. 2024) Více informací naleznete na webové stránce Mze.
Číst více
Ministerstvo zemědělství připravilo ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací informační webináře k přímým platbám, podmíněnosti a environmentálním opatřením Strategického plánu SZP před podáním jednotné žádosti v roce 2024 určené zejména pro zemědělské podnikatele. Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací zejména o nových nařízeních vlády a požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti...
Číst více