Aktuálně v OPRL

Oblastní plány rozvoje lesů
Zde naleznete informace k aktuálně běžícím projektům a činnostem v OPRL.

NOVINKY:

Na základě pověření Ministerstvem zemědělství probíhá aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) po dvaceti letech. Aktualizací OPRL byl pověřen ÚHÚL, kontrolu a schvalování výstupů provádí Ministerstvo. Proces obnovy OPRL pro všech 41 přírodních lesních oblastí České republiky bude probíhat do roku 2025. OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především...
Číst více
Na základě pověření Ministerstvem zemědělství probíhá aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Platnost OPRL je 20 let, proto nyní ÚHÚL postupně zpracovává nové. Ministerstvo tyto výstupy kontroluje a schvaluje. Celý proces obnovy oblastních plánů rozvoje lesů bude probíhat do roku 2025. OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při...
Číst více
Pro vybrané dřeviny byly zpracovávány rozbory stavu a předpokládaného vývoje na základě analýzy dat LHPO, ERMA a OPRL. První takto zpracovanou dřevinou je modřín evropský, následovat budou další hospodářsky důležité dřeviny. Rozbor stavu vybraných dřevin na základě analýzy dat LHPO, ERMA a OPRL Uvážlivé pojetí správy lesních porostů je založeno na bezpečné produkci poptávaných lesnických...
Číst více
Představujeme harmonogram schvalování OPRL podle přírodních lesních oblastí (PLO). Harmonogram obsahuje termíny základních a závěrečných šetření a odkaz na stránky jednotlivých PLO. Stav prací v roce 2023 PLO které budou schváleny v roce 2023 PLO 36 Středomoravské Karpaty (pobočka Kroměříž) 22.02.2022 – proběhlo základní šetření 03.10.2023 – závěrečné šetření: Muzeu lesnictví a myslivosti pod hradem Buchlov PLO 6 Západočeská...
Číst více
Základní hospodářská doporučení (obmýtí, obnovní doba, minimální podíl MZD, hospodářský způsob, hospodářský tvar, cílová druhová skladba) pro CHS a PT vymezené v dané PLO vycházejí z příloh vyhlášky č. 298/2018 Sb. a dosavadních zkušeností při obhospodařování daného lesního majetku. Po dobu, než budou k dispozici aktualizované oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) je nutné podklady pro podrobné plánování v lesích odvodit...
Číst více