ASPOT

Aplikace

Metodu rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených na pařezu vyvinul ÚHÚL za podpory Ministerstva zemědělství. V roce 2010 byla na základě funkčního úkolu MZe č.j. 28449/2010-162010 sestavena metodika terénního měření a zpracování dat.

Metoda vznikla pro potřeby soudně-znalecké praxe. Využívá se v případech, kdy není možné k výpočtu porostní zásoby použít vzorníky stojících stromů ze stejného porostu. Aplikace se využívá především ke stanovení zásoby nelegálně vytěžených porostů.

Vstup do aplikace ASPOT

Postřehy uživatele aplikace ASPOT při měření pařezů

Aplikace počítá zásobu pro dřeviny: smrk a borovice.

Aplikace ASPOT  je veřejně přístupná. Pro práci s aplikací je nutná registrace. Registrace není zpoplatněna, slouží pouze k informování tvůrců o četnosti používání aplikace. Při registraci je každému uživateli vytvořen účet, v němž s aplikací pracuje. Vstupními údaji pro aplikace jsou měření z nejméně 15 kusů pařezů – měření je do aplikace možné zadat ručně nebo vložit přes formulář hromadného importu. Uživatelská příručka, metodiky měření a zpracování dat, vzorový zápisník měření pařezů a formulář pro hromadný import jsou součástí aplikace.

Kontaktní osobou pro uživatele aplikace je: Ing. Lenka Lehnerová, Ph.D. lehnerova.lenka@uhul.cz.