Domácí producenti

EUTR

Nařízení č. 995/2010 ukládá hospodářským subjektům (v ČR představované vlastníky pozemků a dřevin na nich rostoucích, pokud jsou předmětem těžby a uvádění na trh, a dovozci ze zemí mimo EU) povinnost založit a udržovat tzv. systém náležité péče.

Tento dokument musí zahrnovat tyto 3 prvky (viz čl. 6 Nařízení):

  • přístup k informacím, které se týkají dodávek dříví na trh,
  • posouzení rizik uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh,
  • zmírnění zjištěného rizikav případě, že zjištěné riziko uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh není zanedbatelné.

Kromě systému náležité péče musí vlastník lesa odevzdávat informace o výsledcích svého hospodaření podle vyhlášky č. 74/2022 Sb. (v režimu § 40 lesního zákona, č. 289/1995 Sb.) do Centrální evidence systému náležité péče, jejímž správcem je rovněž ÚHÚL. Data lesní hospodářské evidence (LHE) odevzdává ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. orgánu státní správy lesů na obec s rozšířenou působností (ORP).

Metodiky systému náležité péče a lesní hospodářská evidence: