Dovozci z Ruska a Běloruska

EUTR

Aktuální informace

Evropská komise zveřejnila záznam z jednání Členských států EU k situaci v obchodu s dřevařskými produkty z Ruska a Běloruska.

K dispozici zveřejňujeme závěrečný dokument. Zveřejněné informace v tomto dokumentu slouží i jako podklad pro činnost příslušného orgánu EUTR v Česku.

Podmínky pro dovozy z Ruské federace a Běloruska

Update on imports from Russian Federation and Belarus into EU

Summary: concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine, it is prohibited to import, directly or indirectly, wood products HS code 44 to the EU if they originate in Belarus or have been exported from Belarus; also to purchase and transport timber located in Belarus or exported from Belarus.

From the perspective of EUTR, all the timber HS code 44 from Belarus is now considered ILLEGAL.

All other timber products under EUTR from Russian federation or Belarus is considered CONFLICT TIMBER and is considered unsuitable to be provided with RISK MITIGATION under the DUE DILIGENCE, thus it shall be PROHIBITED FROM PLACING ON THE EU MARKET.

FSC and PEFC certifications are now suspended in Russia and Belarus.

V reakci na zapojení Běloruska do vojenské invaze ruských vojsk na Ukrajinu Rada EU rozhodla o rozšíření sankčních opatření.

Dnem 3. 3. 2022 vstoupilo v platnost Nařízení Rady EU 2022/355 ze dne 2. 3. 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku.

Počínaje dnem 3. 3. 2022 je zakázáno

  • přímo či nepřímo dovážet do Unie dřevěné výrobky uvedené v příloze X, pokud pocházejí z Běloruska nebo byly vyvezeny z Běloruska;
  • přímo či nepřímo nakupovat dřevěné výrobky uvedené v příloze X, které se nacházejí v Bělorusku nebo z něj pocházejí;
  • přepravovat dřevěné výrobky uvedené v příloze X, pokud pocházejí z Běloruska nebo jsou z Běloruska vyváženy do jakékoli jiné země;
  • přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc, včetně finančních derivátů, jakož i pojištění a zajištění související se zákazy v písmenech a), b) a c).

Zákazy se do 4. června 2022 nevztahují na plnění smluv uzavřených přede dnem 2. března 2022. Lze však očekávat problémy na hranicích při dokládání, že smlouva byla uzavřena před rozhodným datem 2. 3. 2022.

Dále nesmí být obchodováno s fyzickými nebo právnickými osobami uvedenými na seznamu v příloze č. I Nařízení Rady (EU) č. 765/2006, nebo jimi vlastněné, držené nebo ovládané.

Zdroj: Praktické informace k sankcím vůči Bělorusku v gesci Licenční správy | MPO

Tel. Finanční analytický úřad +420 257 044 501

Ostatní dřevařské produkty, spadající pod Nařízení EUTR, vyžadují Náležitou péči dle Nařízení EUTR. To se týká zejména o produkty s celními kódy 47, 48 a 94 uvedené v Příloze 1 Nařízení 995/2010.

Embargo na dovoz dřevařských výrobků z Ruské federace

Dovozy dřevařských výrobků z Ruské federace podléhají embargu, pokud se nacházejí (tedy jsou přepravovány) v Bělorusku.

V ostatních případech na dovozy dřevařských výrobků z Ruské federace platí obecně sankční pravidla vůči Ruské federaci (embargo na konkrétní právnické osoby, soukromé osoby, sankce platné pro bankovní systém). Tím nejsou jakkoli narušeny požadavky na Náležitou péči dle Nařízení 995/2010 a souvisejících předpisů. Zejména v hodnocení a minimalizaci rizika v rámci Náležité péče je třeba vzít v úvahu současné možnosti ověření informací na území Ruské federace a možnosti minimalizace rizik v situaci, kdy není možné provádět kontroly na místě.

Pozastavení certifikace PEFC a FSC v Rusku a Bělorusku

Současně upozorňujeme, že organizace PEFC a FSC pozastavují certifikaci v Rusku a Bělorusku.

Zdroj: pefc.org

https://fsc.org/en/newsfeed/no-fsc-material-from-russia-and-belarus-until-the-invasion-ends