Dovozci z Ukrajiny

EUTR

Aktuální situace dovozů z Ukrajiny s důsledky ruské vojenské agrese:

Evropská komise zveřejnila záznam z jednání Členských států EU k situaci v obchodu s dřevařskými produkty z Ukrajiny.

K dispozici zveřejňujeme závěrečný dokument.
Zveřejněné informace v tomto dokumentu (Ukrajiny se týká odstavec 4.) slouží i jako podklad pro činnost příslušného orgánu EUTR v Česku.

Obecně ÚHÚL poskytuje podpůrné informace pro dovozce:

Stanovisko Expertní skupiny Evropské komise k Ukrajině, neoficiální překlad:

Vodítka Evropské komise, neoficiální překlad