Dovozci z Ukrajiny

Aktuální situace dovozů z Ukrajiny s důsledky ruské vojenské agrese:

Evropská komise zveřejnila záznam z jednání Členských států EU k situaci v obchodu s dřevařskými produkty z Ukrajiny.

K dispozici zveřejňujeme závěrečný dokument.
Zveřejněné informace v tomto dokumentu (Ukrajiny se týká odstavec 4.) slouží i jako podklad pro činnost příslušného orgánu EUTR v Česku.